Baltijas valstu nekustamā īpašuma tirgus pārskats 2021. gada 2. ceturksnim

Papildus trim lieliem biroju projektiem, kas šobrīd top Rīgā: Verde, Preses Nams un Novira Plaza, 2021. gada otrajā ceturksnī sākās Zeiss biroju ēkas būvniecība. Tās kopapjoms: 89 000 kv.m,  galvenokārt A klases telpas.

2021. gada 2. ceturksnis uzrādīja būtisku rūpnieciskā sektora pieaugumu Rīgā, ko lielā mērā veicināja loģistikas sektors.
 
Pieaugošs pieprasījums pēc telpām varētu stabili saglabāties arī parādoties tirgū jauniem objektiem. Otrā ceturkšņa laikā tika nodoti ekspluatācijā 2 jauni industriālie objekti: Rumbulas loģistikas parka II posma pirmā daļa un DHL loģistikas centrs Rīgas lidostā. 

Ar pilnu pārskata tekstu iespējams iepazīties šeit.