Nekustamo īpašumu attīstītāji apņemas nozarē piesaistīt ne mazāk par 600 miljoniem eiro gadā

Tuvāko gadu laikā tiks uzlabota investīciju vide un regulējums nekustamo īpašumu jomā Latvijā, padarot nozari konkurētspējīgāku Baltijas mērogā. Nozares pārstāvji apņemas līdz 2020. gadam dubultot ikgadējās investīcijas jaunā nekustamajā īpašumā, panākot, ka tās nav mazākas par 600 miljoniem eiro gadā, – par to šodien vienojās Ekonomikas ministrija (EM), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un nozares pārstāvji, parakstot sadarbības memorandu.
 


Doing Business vērtējums rāda, ka attiecībā uz jauna nekustamā īpašuma attīstīšanu būtiski atpaliekam no mūsu kaimiņvalstīm. Redzam, ka attiecībā uz būvatļauju saņemšanu 2017. gada Doing Business vērtējumā Latvija ir tikai 23. vietā, kamēr Lietuva ir 16., savukārt Igaunija – 9. vietā. Īpašumu reģistrācijas ziņā Latvija ir 23. vietā, savukārt Igaunija – 6. vietā, Lietuva – pat 2. vietā. Šie starptautiskie dati liecina, ka Latvijā steidzami ir nepieciešams jauns regulējums kā būvniecības un teritorijas plānošanas procesā, tā dokumentu izskatīšanas un iesniegšanas risinājumu pilnveidē. Tieši šo iemeslu dēļ kopā ar EM un VARAM esam izveidojuši sadarbības memorandu, kura ietvaros plānots dubultot ikgadējās investīcijas jaunā nekustamajā īpašumā,” memoranda nepieciešamību komentē Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses (NNĪAA) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags.
 
M.Vanags arī norāda – līdz ar memoranda parakstīšanu paredzēts, ka 2020. gadā Doing Business vērtējumā būvatļauju saņemšanā starp Eiropas Savienības valstīm Latvija būs vienā no trim vadošajām vietām, – būvniecības ieceres saskaņošanas laiks tiks saīsināts vismaz par pusi.
 
Tāpat NNĪAA līdz 2020. gadam apņemas sekmēt plānoto investīciju apjoma pieaugumu. Jau tuvākajā laikā plānots izstrādāt nozares labās prakses rokasgrāmatas jaunu dzīvokļu pircējiem, sagatavot ikgadēju nekustamā tirgus novērtējumu, veikt pētījumus par nozares attīstību un sadarbībā ar Ekonomikas ministriju publicēt Latvijas nekustamā īpašuma tirgus tendences. Tāpat tiks nodrošināts, ka NNĪAA biedru uzbūvētās dzīvojamās mājas pirms dzīvokļu pārdošanas tiek sadalītas dzīvokļu īpašumos, kā arī tiks novērsta prakse, kad iedzīvotājiem kā dzīvokļi tiek pārdotas telpu grupas viesnīcās un citās ēkās, kuras nav dzīvojamās mājas.
 
„Nekustamo īpašumu attīstīšanas nozare sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā, tādēļ līdz ar memorandā paredzēto pasākumu izpildi ir paredzams būtisks investīciju pieaugums nekustamā īpašuma jomā, kas būs arī stimuls Latvijas ekonomikas izaugsmei. Latvija investīciju piesaistē nekustamā īpašuma attīstīšanai visos segmentos atpaliek no kaimiņvalstīm, tomēr mums ir liels potenciāls, ņemot vērā ģeogrāfisko lokāciju un attīstītu infrastruktūru. Investīciju piesaistei ir nepieciešami kompleksi risinājumi – būtiska loma ir būvniecības procesa vienkāršošanai. No valsts puses līdz ar šodien noslēgto memorandu apņemamies intensīvi strādāt pie būvniecības procesa digitalizācijas, kvalitātes, drošības un ilgtspējas nodrošināšanas,” norāda Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.
 
EM no savas puses apņemas ieviest „klusēšanas-piekrišanas” principu būvniecības ieceres vai būvprojekta saskaņošanā, sekmēt, lai lēmuma pieņemšanai noteiktais termiņš būvniecības ieceres saskaņošanai netiek pagarināts, kā arī līdz 2018. gada 30. jūnijam nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas attīstību, izveidojot ērtu elektronisko vidi pārejai uz elektronisko būvniecības administratīvo procesu.
 
Tāpat EM no savas puses apņemas līdz 2019. gada 1. janvārim izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, vienkāršojot un pilnveidojot kārtību grozījumu veikšanai būvprojektā projektēšanas un būvdarbu laikā, tai skaitā paredzot, ka trešajām personām ir tiesības apstrīdēt būvatļauju tiktāl, ciktāl tas attiecas uz veiktiem grozījumiem. Līdz 2017. gada 1. jūlijam EM apņemas iesniegt Valsts sekretāru sanāksmē likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums”, lai paredzētu mūsdienīgu īrnieku un izīrētāju tiesību regulējumu, kā arī veicināt administratīvā procesa termiņu samazinājumu attiecībā uz būvatļaujas pārsūdzēšanu un sekmēt investīciju veikšanu jaunā komerciālajā nekustamajā īpašumā.
 
„Latvijas iedzīvotāji un valsts attīstība – divas prioritātes, kas raksturo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dalību šajā memorandā. Atbalstām šo iniciatīvu, lai veicinātu investīciju piesaisti, kas dotu Latvijai jaunas darbavietas un izaugsmi, kā arī, lai, samazinot birokrātiju, tiktu sekmēta kvalitatīva nekustamo īpašumu būvniecība un nozares attīstība Latvijā. Jau pašlaik Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir daudz paveikusi, lai pilnveidotu un uzlabotu teritorijas attīstības plānošanas sistēmu un vienkāršotu plānošanas procedūras. Par to, ka šis darbs bijis rezultatīvs, liecina fakti – ir samazinājies to gadījumu skaits, kad bijis nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. Parakstot memorandu, apliecinām gatavību novērst visus šķēršļus, kas kavē investīciju piesaisti – tātad arī darbavietu radīšanu Latvijas pilsētās un reģionos,” informē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.Sadarbības memorandu par investīciju vides uzlabošanu nekustamā īpašuma attīstībai parakstīja:
Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags
Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses padomes locekļi:
SIA “Pillar Management” valdes priekšsēdētāja Ieva Valtere
SIA “Merks” valdes priekšsēdētājs Oskars Ozoliņš
SIA “Alfa Construction” valdes locekle Sanda Meinarte
SIA “Domuss” valdes loceklis Nils Sidorovičs
AS “MCITY Holdings” valdes priekšsēdētājs Pēteris Antonovs
SIA “Bonava Latvija” attīstības projektu vadītājs Mikus Freimanis
SIA “Ordo Group” valdes loceklis Ivars Rudzītis
SIA “YIT Celtniecība” valdes priekšsēdētājs Andris Božē
SIA “NP Properties” valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja
SIA “AFI Management” pilnvarotā persona Ilona Striga
SIA “Saliena” biznesa attīstības direktors Ruslans Miroņenko
ZAB “Ellex Kļaviņš” Nekustamā īpašuma prakses grupas vadītājs Ivars Pommers
SIA “Colliers International advisors” pilnvarotā persona Dmitrijs Kačalovs
 
Papildu informācija:
Zane Ieviņa
„P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”
Tel.:+371 287 14 968
E-pasts: zane.ievina@prae.lv