Zemesgrāmatas nodevas griesti uzlabos Latvijas nekustamā īpašuma nozares konkurētspēju

Vakar valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Jau no 1. janvāra zemesgrāmatas nodevas apjoms, kas juridiskām personām noteikts 2% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības un fiziskām personām – 1,5% apmērā, nevarēs pārsniegt 50 000 eiro. Šie grozījumi ir īpaši nozīmīgi nekustamā īpašuma investoriem un attīstītājiem, jo tie padarīs Latvijas nekustamā īpašuma investīciju vidi konkurētspējīgāku Baltijas līmenī un var veicināt aktīvāku investīciju ieplūšanu valstī.


 
“Līdz šim uz Baltijas valstu fona tieši Latvijā investoriem bija visneizdevīgāk iegādāties nekustamo īpašumu, jo Lietuvā un Igaunijā valsts nodevām par nekustamā īpašuma iegādi ir noteikti griesti attiecīgi 7 000 un 15 000 eiro apjomā. Tādējādi, piemēram, iegādājoties īpašumu par 10 miljoniem eiro, valsts nodevu apmērs sasniedz 15 000 eiro Igaunijā, 7 000 eiro Lietuvā, bet 200 000 eiro Latvijā. Nozares vārdā vēlos izteikt pateicību likuma grozījumu iesniedzējiem – Uldim Budriķim, Jurim Pūcem un Reinim Znotiņam, jo pieņemtie grozījumi ir nozīmīgs solis nozares attīstības un konkurētspējas veicināšanai,” norāda Mārtiņš Vanags, Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs.
 
Ar pieņemtajiem grozījumiem nozarē cerēts veicināt vienlīdzīgu konkurenci nekustamā īpašuma investīciju tirgū Baltijas valstīs un novērst nesamērīgu valsts nodevas slogu uz nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumiem. Līdz šim nereti tirgū bija novērojamas situācijas, kad investori izvēlas iegādāties uzņēmumus ar tiem piederošu nekustamo īpašumu, tādējādi valstij negūstot potenciālos nodokļu un citus ieņēmumus, kā tas notiktu nekustamā īpašuma iegādes gadījumā. Nozares ieskatā samazinātas administratīvās izmaksas var motivēt vairāk darījumu veikt ar īpašumiem, kā arī piesaistīt vairāk investoru tieši Latvijai, jo valsts konkurētspēja Baltijas līmenī ar šo grozījumu palīdzību uzlabosies.
 
Par NĪAA
Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (NĪAA) apvieno nozīmīgākos nozares dalībniekus, lai panāktu ilgtspējīgu nekustamo īpašumu nozares izaugsmi, vienoti to pārstāvētu valsts un pašvaldību līmenī, kā arī aktualizētu nekustamo īpašumu attīstītāju un investoru lomu Latvijas ekonomikā.
 
Turpmākai informācijai:
Mārtiņš Vanags - Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (NĪAA)
martins.vanags@niaa.lv