Baltijas valstu nekustamā īpašuma tirgus pārskats 2023. gada 2. ceturksnim

2023. gada otrajā ceturksnī investīciju apjoms Latvijā sasniedza 55 miljonus eiro. Lai gan tas ir labāks rezultāts nekā Q1, tomēr tas ir 
zem tipiskiem tirgus rādītājiem (-60% YOY 2023. gada pirmajā pusgadā). Iepriekš aktīvi dzīvojamo un industriālo attīstītāji nav veikuši jaunus iegādes darījumus 2. ceturksnī. Tā kā ECB turpina paaugstināt procentu likmes, top skaidrs, ka ienesīgums zem 6% nav saprātīgs.

Biroju tirgū dominēja neliela izmēra jaunu un renovētu biroja ēku attīstīšana Rīgā, kuras paredzēts  nodot ekspluatācijā 2023.gada 2.ceturksnī, pievienojot iznomājamajām telpām 11 790 kvm apjomu.  
Baltic Re uzsāka biroju projektu Daugavas Skats, Rīgā, ar prognozējamo kopapjomu 145 740 kvm.  Aptuveni 60% no būvniecības stadijā esošajiem projektiem plānots pabeigt līdz gada beigām.

Mazumtirdzniecības attīstības tirgus joprojām ir mazaktīvs. Šobrīd būvniecības stadijā ir Preses Nams un DEPO projekts Mārupē, pie TC Spice. Tikmēr pārtikas veikalu tīkli 2.ceturksnī turpināja paplašināties. LIDL atvēra 2 veikalus Kalnciemā un Sporta ielā, savukārt RIMI: Piņķos.

Rūpniecības tirgus. Uzsākta divu liela mēroga projektu ekspluatācija: VGP Park Tiraines (28 000 kvm; B-t-S projekts) Rīgā un Rumbulas loģistikas parks (25 000 kvm). Joprojām saglabājas augsts pieprasījums pēc maza izmēra telpām un telpām ar specifikām prasībām, kuri pašlaik nav pieejami tirgū. Tā kā šāda veida nomnieki nav gatavi gaidīt uz piedāvājuma palielināšanos, novērojama šādu nomnieku pārvietošanās uz neprofesionālo objektu pusi.
Ar pilnu pārskata tekstu iespējams iepazīties šeit:
 Baltic_Quarterly_Report_2Q_23.pdf

Ar 2022. gada 4. ceturkšņa pārskatu iespējams iepazīties šeit.